Yarımada Çalıştay/Forum’u 04.06.2021 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmir Kent Konseyleri Birliği tarafından düzenleniyor. Yarımada Çalıştay/Forumuna Karaburun Kent Konseyi’ni temsilen İmar-Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubundan Yağmur Özcan Cive katılıyor. Cive, Yarımada Forumunda; Karaburun Yarımadası ÖÇKB Süreci, Biyoçeşitlilik Araştırma Çalışmaları, Belirlenecek Hassa Alan-Koruma Bölgeleri, ÖÇKB Plan Kararları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.