Karaburun’u Jes’lere Vermek Niyetinde Değiliz..

Karaburun Kent Konseyi ve Eğlenhoca Muhtarlığının organizasyonunda bugün Eğlenhoca’da bölgede olması planlanan Jeotermal (JES) Kaynak Arama Projesiyle ilgili süreç değerlendirildi.
Eğlenhoca Muhtarı Çağlayan Devrim ve Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, 07.11.2019 tarihinde İzmir’de EGEÇEP’in toplantısına katılarak toplantıda ele alınan konuları ve 14.11.2019 tarihinde yapılması planlanan ihale öncesi yapılacaklara yönelik alınan kararları paylaştı.

Eğlenhoca’da yapılan bugünkü toplantıda;

Bileşeni olduğumuz EGEÇEP Dönem Sözcüsü Hüsnü Dilli, Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Sözcüsü Mehmet Vergili, Kızılcaköy’den Şennur Efe, Adın’dan Gönül Hastaoğlu, Yılmaz Köyü’nden Şermin Çetin, Çine Yaşam Platformu’ndan (ÇİYEP) Ahmet Uslu ve EGEÇEP Üyeleri Ege Bölgesi’nde yaşanan JES sürecini ve mücadeleyi ayrıntılarıyla paylaştılar.

İzmir İlçelerinde yapılması planlanan Jeotermal Santral Arama ve İşletme İhaleleri ile ilgili İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü bir duyuru yayınlamış, duyuruya konu olan listede 14.11.2019 tarihinde yapılacak ihalede toplam 95 bin 330 hektar yüzölçümüne sahip 33 sahada Jeotermal kaynak aranacağı, 8078 hektar büyüklüğüne sahip mevcut 2 Jeotermal sahasında ise işletme haklarının devredileceği ilan edilmişti.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı hepimiz için bilinen bir sorundur. Ancak enerjide kullanılmayan kapasitenin kurulu güce oranının % 21, kayıp-kaçak oranının % 17 ler civarında olduğu ülkemizde enerji yatırımları ve gerçek kamu yararı arasında denge kurulması bir zorunluluktur. Ülkenin enerji ihtiyacı var diyerek, en verimli tarım alanlarında JES’leri kurmak kabul edilemez. Bu verimli tarım arazileri onlarca yıldır tarımsal kalkınma hedefiyle desteklenmiş, devlet ve çiftçi tarafından önemli yatırımlarda bulunulmuştur. JES girişimleri ile bu yatırımların da boşa çıkacağı, bu alanlarla ilgili uzun vadeli tarımsal planlamaların da anlamını yitireceği unutulmamalıdır. İhaleye çıkarılan alanlar İzmir ili’nin en verimli tarım alanlarını kapsamaktadır. Kurulacak JES’ lerle İzmir ili tarım alanlarının 1/3 yani bir milyon dönüm arazi etkilenecektir.

İhalede “Karaburun Eğlenhoca Sahası” olarak belirlenen bölge Mordoğan Çatalkaya’dan başlayarak Ambarseki’ye kadar dayanmaktadır. Bahsi geçen bölgede yaklaşık 120 bin zeytin ağacı olduğu tahmin edilmektedir ve coğrafi işareti de olan sadece Yarımada üzerinde yetişen hurma zeytinin en yoğun bulunduğu alanlardan biridir. JES lerin hiç de temiz enerji olmadığını, ülkemizde ise daha da vahim olarak JES uygulamalarında şirketlerin maliyetlerden kaçınmak için gerekli koruyucu tedbirleri almadığını, ilgili kurumların etkin bir denetim mekanizması kuramadığını görmekteyiz. JES’leri Aydın ve Denizli illerinde yaptığı tahribatlarla biliyoruz.

Yarımada’da tarım alanlarının sınırlı olması ve bahse konu olan en verimli bölgelerinde JES kaynak arama projesi uygulamaya konulmak istenmesi bölge için çok büyük bir tehdit.

Mart 2019’da Yarımada’da ÖÇKA ilanı sonrasında yaşanan gelişmeler (RES, JES ve Balık Çiftliği Projeleri ) sürecinde hesap sorma sırası gelmiştir.

Yerelin elde kalan son yaşam alanları elimizden alınmak ve Karaburun Yarımadası’nda yaşama son verilmek istenmektedir.

Dağlarımızda yağ yapan Zeytinimizi, Ovalarımızda Bal yapan Üzüm Bağlarımızı, Denizimizdeki Kefali, Nergisi, Sümbülü korumak için tüm yarımadalılar yollara düşecektir.

Karaburun’u vermek niyetinde değiliz.

Konuyla ilgili, köylerimizde bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

09.11.2019 tarihinde Saat: 19.00’da Eğlenhoca’da tekrar toplanıyoruz.

Karaburun’da yaşayan yurttaşlar olarak, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, doğaya karşı hoyratça tahrip edici davranışlarda bulunanları ve hukuk sistemine saygılı davranmayanları cesaretlendirici etki yapacak olan içinde ” Karaburun Eğlenhoca JES Sahası” nın da bulunduğu 14.11.2019 tarihinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale sürecinin sonlandırılmasını ve Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB Yönetim planının hazırlanması sürecini başlatarak, doğal değerlerin tahribatını önlemek üzere gerekli rezerv alanları, hassas alanlar ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, Yarımadada hiçbir yatırıma izin vermemesini istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde, Karaburun Yarımadası ve Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde, korunmaya değer ve tahrip edilmemiş bir şey kalmayacağı kuşkusunu kuvvetle duyuyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir