İmar Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu 1/5000’lik Planlara Yönelik Önerilerini İBŞB Fen İşleri Daire Başkanlığı İle Paylaştı

İmar-Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu tarafından Gençlik Merkezi’nde 13.04/ 24.07.2018 Mart 2018 tarihlerinde iki  toplantı gerçekleştirildi. 1. Toplantıda Karaburun Yarımadası’nda imar-planlama sorununun tanımı yapıldı. 2. Toplantıda Tesbit ve Öneri taslağı çalışmasını  hazırlayan Mimar Mehmet Parlar tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Geçmişteki yapı örneklerinden yola çıkarak bugünün uygulamaları, İskele özel planlama alanı, değişen Karaburun silüeti üzerine konuşuldu ve öneriler paylaşıldı.

YK üyemiz Doç Dr. Semahat Özdemir’in de katıldığı 3. toplantı  28.08’de Karaburun Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, Karaburun’da İmar Planlamaları, Yapısal Kimlikler, Köylerin durumu, Konsey’in geçmiş dönem yerel yönetime yaptığı  öneriler, iptal edilen meclis kararları üzerinden yapılabilecekler konuşuldu.

1/5000 planlarla ilgili İBŞB Nazım Plan Şube Md’de yürütülen çalışmaya müdahil olmak ve kırsal mahallelerde süren çirkin yapılaşma ile ilgili kaygılarımızı ve yerelin bilgisini paylaşmak için randevu talebinde bulunmuştuk.

24.12.2018 tarihinde İBŞB’de Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda  öncelikle İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararları Hk. bir sunum gerçekleştirildi. Ardından İmar Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubumuz tarafından aşağıdaki konu başlıkları paylaşıldı.

 1. Doğal yapıya ilişkin değerlendirmeler: korunması gereken zeytinlik alanlar, tarım alanları ve doğal niteliği korunması gereken alanların dikkatle irdelenmesi ve 1/25000 ölçekli, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlarda korunması. Akdeniz foku yaşam alanlarının göz önüne alınarak korunması. Dere yatakları ve doğal drenaj alanlarının analizi ve korunması.
 2. Yeni yerleşim alanlarının açılmasına ilişkin değerlendirmeler: Karaburun İlçesi sınırları içinde 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında belirlenmiş olan yeni gelişme alanlarının dikkatle irdelenmesi ve doğal değerlere zarar vermeyecek biçimde daraltılması.
 3. Afet riskinin azaltılmasına ilişkin değerlendirmeler: Yapılmış olan jeolojik, jeo-teknik analiz çalışmalarında belirlenmiş olan aktif fay hatları üzerindeki yapılaşmalara ilişkin alınması gereken önlemler, yapı stoğu envanteri (özellikle okul, sağlık tesisleri vb.), afet toplanma alanlarının belirlenmesi.
 4. Ulaşım sistemine ilişkin değerlendirmeler: Açılmakta olan yeni Gülbahçe-Karaburun karayolu nedeniyle doğal peyzajda oluşmuş olumsuzlukların giderilmesine yönelik peyzaj düzenlemeleri, menfez ve istinat duvarlarının, köprülerin irdelenmesi. Mordoğan geçişinde, kasabanın batısından geçen bu karayolu, aynı zamanda kent içi arter niteliğine de sahiptir. Bu arterin yol kesitinin, kaldırımlarının, otobüs-dolmuş duraklarının, peyzajının, kent mobilyalarının (aydınlatma elemanları- çöp kutuları-bilgilendirme panoları vb.), güvenli yaya geçitlerinin düzenlenmesi.
 5. Yaya – bisiklet yolları, engelli erişimi ve otoparklara ilişkin değerlendirmeler: Özellikle uygulama imar planı yapılacak alanlarda, engellilerin erişimine olanak verecek kaldırım düzenlemeleri, sahillere ve doğal alanlara uzanan yaya ve bisiklet yolları, bisiklet otoparklarının düzenlenmesi. Plajlar, kasaba merkezleri, yeme içme mekanları, okul, hastane, spor alanları vb. kullanımların yakınlarında genel otopark alanlarının düzenlenmesi.
 6. Geleneksel ritüel alanlarının belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler: Şenlik alanlarının, piknik alanlarının, toplumsal açıdan manevi değere sahip olan alanların korunması, erişilebilirliğinin ve gerekli altyapının sağlanması.
 7. Sosyal altyapıya ilişkin değerlendirmeler: Gerek kırsal mahallelerde, gerekse de Mordoğan ve Karaburun kasabalarındaki yazlık nüfusun, tüm yıl boyunca oralarda yaşamasını mümkün kılacak, eğitim, sağlık, kültürel tesis alanlarının düzenlenmesi.
 8. Teknik altyapıya ilişkin değerlendirmeler: Kanalizasyon ve arıtma sistemine bağlı olmayan yerleşim alanlarına yönelik kanalizasyon ve arıtma tesislerinin düzenlenmesi. Çöp azaltma ve ayrıştırmaya dönük düzenlemelerin yapılması. Enerji ve iletişim sistemlerinin iyileştirilmesi.
 9. Yerleşimlerin kimliğine ve siluetine uygun yapılaşmaların sağlanması: Özellikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, yerleşimin siluetinin korunması, yerel mimari karaktere uygun yapılaşma koşullarının, TAKS, KAKS, çekme mesafeleri, parsel büyüklüklerinin, yapılara kot verilmesi, çatı özellikleri vb. konuların belirlenmesi.
 10. Turizm ve ikinci konut alanı kullanım alanlarının irdelenmesi: Bu gösterim altında planlanan alanlarda, özelliklerde turizm potansiyeli yüksek sahil kesimlerinde ikinci konut yapılaşmasını önlemek üzere, turizm ve ilgili tesislerin bu alanlarda planlanması ve ikinci konut gösteriminin kaldırılması.
 11. Doğa turizmine dönük alanların planlanması: Kamping alanları, dalış, yelken, yürüyüş vb. sporlarının yapıldığı alanların düzenlenmesi.
 12. Üretim ve Pazar alanlarının düzenlenmesi: Tarımsal ürünlerin pazarlanacağı, değerlendirilebileceği üretim alanları ile yerel zenaat üretiminin yapılabileceği üretim ve depolama alanlarının düzenlenmesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir