Eybek Dağı’na (Kaz Dağı) kurulmak istenen 75 RES türbinine ilişkin olarak Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nce düzenlenen “Rüzgar Enerji Santralleri Ne Kadar Masum?” başlıklı Panel 20 Ekim günü Edremit Belediyesi Meclis salonunda geniş bir katılımla yapıldı.

Dernek Başkanı Süheyla Doğan, açış konuşmasında, büyük ortakları Kanadalı ve Fransız iki firma (%80) olan Duygu RES Projesi’nin (Polat Enerji A.Ş.) 13.836 hektarlık ormanlık alanda yapılmak istendiğinin altını çizdi.

Konuşmacılardan EGEÇEP Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Ali Osman Karababa RES’lerin insanlar ve diğer canlılar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini aktardı.

Diğer bir konuşmacı, Orman Mühendisi Hasan Basri Avcı, RES’lerin kuş göç yollarında olduğunu, bu nedenle kuşlar, arılar, yarasalar ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkilere, yol açacağını orman kıyımına ve ekosistemine zarar vereceğini belirtti.

Karaburun Kent Konseyi adına söz alan son konuşmacı Hüsnü Dilli, Yarımada yüzölçümünün %71’inin 6 RES firmasına proje sahası olarak tahsis edildiğini, RES firmaları için tek kriterin rüzgar verimliliği olduğunu, doğal varlıklar ile sosyo-kültürel değerlerin hiçbir anlam ifade etmediğini belirttikten sonra dinleyicilerin dikkatini “75 türbinle yetinmeyecekleri, yeni RES projeleri ve kapasite artışlarıyla çok daha geniş alanların tahrip edilmeye aday olduğu” konusuna çekti.

Panel sonrasında katılımcılar, RES Projesine yakın olan Hacı Arslanlar ve Yaşyer Köylerine giderek köylülerle konuştular..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir