İmar Planı Duyurusu
DUYURU NO:2018/200

Bakanlığımızın 03.09.2018 tarihli ve E.150497 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgar Enerji Santraline ilişkin toplam 97 MW kurulu güce sahip ilave 25 adet türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İlave İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.09.2018-04.10.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.09.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir