3. Yurttaş Davası, Haseki ve Sarpıncık Köylerinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd.Şti’nin Onaylanan İmar Planlarının İptali İçin Açıldı.

3. YURTTAŞ DAVASI

Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Sarpıncık Rüzgar Enerji Santraline ilişkin olarak hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2-(ç) hükmü uyarınca 10.02.2015 tarihinde onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İŞLEMİN İPTALİ talebidir.

sarpıncık res

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir