3. Kent Meclisi’nde Alınan Kararlar, Karaburun Belediye Başkanlığı’na İletildi..

1609735_284352505060712_1820153220421678398_n

10151250_284353345060628_364266091276234138_n

10172870_284352808394015_2080222773966283504_n

10154199_284353121727317_7944316873366758024_n

Karaburun Yarımadasında, Yarımada Yüzölçümünün 2/3’üne yaklaşan bir alanda RES projelerine üretim lisansı verilmiştir. Bunlardan 2’si tamamlanmış, 1’inin inşaatına başlanmış, 3’ü izin tamamlama aşamasındadır. Yarımadanın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş bulanan rüzgar ölçüm direkleri, yeni RES yatırmlarının habercisidir.

Doğal değerleri nadir biyoçeşitliliği ile Özel Çevre Koruma Alanı İlan edilmesi düşünülen  Karaburun Yarımadası doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacaktır. Yarımada’da bu ölçüde yoğun ve yaygın RES kurulumu,

– Karaburun Yarımadası’nın binlerce yılda oluşan doğal yapısı,  biyoçeşitliliği, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınmış türleri de barındıran  zengin kuş varlığı, endemik türlerin de bulunduğu bitki örtüsünün tahribatının katlanarak artmasına,

– Mera ve otlak alanlarının, çok kısıtlı ve bu nedenle çok değerli olan tarım alanlarının RES’lerine tahsisi ile  geçim kaynaklarının  hızla kısıtlanmasına, bölge kalkınmasında  çok önemli yeri olan alternatif turizm potansiyelinin yok olmasına,

– Köylerin neredeyse içlerine kadar kurulan türbinlerle sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı olarak yaşama hakkının tehdit altına alınmasına,

neden olmaktadır.

Mevcut durumda, kurulmuş RES’lerinin bölgedeki olumsuz etkileri yaşanmaktayken, yeni RES yatırımlarına  izin verilmemesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Yarımadanın tümünü etkileyen en önemli konulardan biri olması nedeniyle,  Karaburun Kent  Meclisi’nin 3. toplantısı “ Karaburun Yarımadası’nda RES Yatırımları” gündemi ile 9 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda  Karaburun Kent Konseyi tarafından, Karaburun Yarımadası’nda RES projelerinin mevcut durumu, olumsuz ekileri/tehditler, yürütülmekte olan çalışmalar ve Yarımadanın mücadelesini içeren sunum yapılmıştır. Yaylaköy yaşayanlarının RES’lerle ilgili  deneyimlerini paylaşmalarının ardından, katılımcılar görüş ve önerilerini aktarmıştır.

Toplantıda,

1-     Tehdidin boyutunun kamuoyuna daha çarpıcı olarak anlatılması ve farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi (yaygın görsel sunumlar, mahalle toplantıları gibi),

2-     RES’lerin, ısı artışı gibi,  ekosistem ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratan faktörlerinde  değerlendirilmesi,

3-     Değişik kurumlarda izin aşamasında olan RES projelerinin yakından takip edilmesi ve ivedilikle gerekli girişimlerde bulunulması, bu kapsamda öncelikle  İmar düzenleme talebi  İzmir İl Genel Meclisince red edilen “Yaylaköy RES Projesi”, imar düzenleme kararı   İzmir Büyükşehir Belediyesine  bırakılan “Karaburun RES Projesi” ve    imar düzenlemesi Karaburun Belediye Meclisince,  ÖÇKA süreci de dikkate alınarak askıya alımış olan “Mordoğan RES Projesi” ile ilgili gelişmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde Karaburun Belediye Meclisi Çevre Komisyonu üyeleri ve Karaburun Kent Konseyi tarafından izlenerek gerekli girişimlerde bulunulması,

4-     “Karaburun RES Projesi”  ÇED Gerekli Değildir Kararının ve üretim lisansının iptali için açılan davaların ve açılması olası davaların  Karaburun Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmesi,

5-     Etkin bilgi akışı ve paylaşımının güçlendirilmesi,

konularında ortak görüş oluşmuştur.

3 Kent Meclisi’nde alınan kararlar,  Karaburun Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir