Resim1(2)

İzmir Valiliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Karaburun’da gerçekleştireceği madencilik ile taş ocakçılığını destekleyici, test amaçlı sondaj faaliyetlerinin ÇED sürecini başlattı.
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğüne ait 201400206 (ER: 3317111 erişim) numaralı sahada 1 adet IV. Grup Metalik Maden arama işlemi yapılacaktır. Söz konusu faaliyet alanı Karaburun İlçesi 1/25.000 ölçekli K16c1-c2-c3-c4, K17d1-d3-d4, L16b2, L17a1-a2 paftalarında yer alan AR: 201400206 (ER: 3317111 erişim) numaralı IV. Grup Metalik maden arama ruhsatına ait toplam 49.427,49 hektardır.” (495 km²)
Proje dosyasına “ http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/17334” adresinden erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir