2021’in 2. Yürütme Kurulu Toplantısı

Karaburun Kent Konseyi olarak 2021’in 2. Yürütme Kurulu toplantısını pandemi döneminde daha önceki toplantılarda olduğu üzere yine online olarak gerçekleştik.
Yürütme Kurulu’nun toplantı gündemi:

– Hasarlı olduğu gerekçesiyle Karaburun Belediyesi tarafından boşaltma tebliği gönderilen konsey binamız, binayı boşaltma işleri ve konseyin sağlıklı şekilde çalışabilmesi için gerekli fiziksel şartların sağlanması
– Daha kapsayıcı ve daha güçlü bir konsey yapısının nasıl oluşturulabileceği, sivil toplumun çatısı olma sorumluluğu, bağımsızlık ve toplumum sesi olma hakkı,
– Karaburun’da imar ve kentleşme sürecinde yaşanan sorunlar, olası çözüm önerileri ve karar mercii kurumlarla işbirliği talebi ve söz hakkı talebi,
– GES talanı ve mücadele süreci, İris Gölü’nün korunması için yapılanlar ve yapılması planlananlar,
– Kırsal Mahalle Statüsü’nün Karaburun Köyleri için olası olumlu ve olumsuz sonuçları
– GEDİZ Elektirik firmasının görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten uzak yetersiz teknik donanım ve kurumsal altyapısı sebebiyle Karaburun halkını bezdiren elektrik problemleriydi.
Karaburun Kent Konseyi önümüzdeki dönemde doğanın hakkını, yaşamın hakkını, kentin ve kentlilerin hakkını savunmaya devam edecek. Bu konularda daha güçlü olabilmek için daha etkin ve iletişim odaklı, kentiyle bütün bir kurumsal yapıya sahip olmak için çalışmaya devam edecek.
Konsey Yürütme Kurulu bu çerçevede yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum yapılarıyla ilişkisini güçlendirme kararı almıştır.
Parçası ya da paydaşı olduğu İzmir Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyleri Birliği, Ege Kent Konseyleri Birliği, Türkiye Kent Konseyleri Platformu, EGEÇEP, Ekoloji Birliği gibi yapılarla bağlarını geliştirme kararı almıştır. Pandemi’nin etkilerinin azalmasıyla birlikte bu platformlarla temas ve görüşmelere ivedilikle başlanacaktır.
Konsey, kendisini oluşturan sivil paydaşlardan ve ifade özgürlüğünden aldığı güç ile çözüm üretme noktasında ülkenin tüm resmi kurum ve kuruluşlarıyla bağımsız biçimde görüşmeler ve işbirlikleri yapmak ve yine yaşamın hakkını savunmak için gerekirse bu işbirliği halindeki kurumlara karşı yerel ve ulusal basın gücünü kullanmak konusunda daha etkin çalışmalar yürütecektir.
Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulu