Karaburun Sarpıncık RES Projesi’nde Duruşma Günü

Yüzölçümünün %70’i RES projelerine tahsis edilen Karaburun Yarımadası yaşayanlarının Yarımadayı korumak üzere yürüttükleri hukuk mücadelesi devam ediyor.

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlarının gönüllü olarak yürüttüğü “Karaburun Yurttaş Davalarından” biri olan Çalık Enerji “Sarpıncık RES” projesinin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptali istemiyle açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi 17/09/2015 tarihinde yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar vermişti.

Mahkemenin anılan kararında; “Yarımada’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır.” denilmiştir.

Davanın bugün (19/10/2015) yapılan duruşmasında, yurttaş davacıları, Karaburun Belediye Meclisi üyeleri, Kent Konseyi, yerel STÖ’leri, Egeçep Yarımadayı ve yaşam hakkını savunmak üzere, geniş katılımla mahkeme salonundaydı.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, bugününü ve geleceğini korumaya kararlıyız; Yarımadamızın, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma isteğini yok sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.
Verilen mücadele tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesidir.

KARABURUN KENT KONSEYİ- KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir