ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KARABURUNDA BİR BALIK ÇİFTLİĞİNE DAHA OLUMLU ÇED RAPORU VERDİ!
Soruyoruz:
Bütün bu kısa ömürlü yatırımlar, Yarımada’nın paha biçilmez doğal değerleri ile kadim sosyo-kültürel yaşamının üstünde midir?
Gelecek kuşaklara: “Akdeniz Fokunu, deniz çayırlarını, doğal çipura-levrek-sinarit-kefali bitirdik, ama halkımıza ucuz çiftlik balığı yedirdik” mi denilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm yerel paydaşların itirazlarına rağmen, Küçükbahçe bölgesinde, Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan balık çiftliği için olumlu ÇED kararı verdi. (12/09/2015)

Halk görüşünü, 11/11/2014 tarihinde yapılmak istenen halkın katılımı toplantısını, Karaburun yaşayanları, Karaburun Belediye Başkanı, Meclis üyeleri, Kent Konseyi ve sivil yapılanmalarla birlikte protesto ederek ve toplantıya katılmayarak bildirmişti.

İtiraz gerekçelerimizi içeren raporlar, Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kent Konseyi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.

Küçükbahçe bölgesinde, olumlu ÇED verilen 4 balık çiftliğinin, denizlerimizde kapladığı alan 428.400 m². Çamlı firmasının 98.000 m² deniz alanına yayılması planlanan projesiyle birlikte, bölgedeki balık çiftliklerinin kapladıkları toplam alan 526.400 m²’ye ulaşacak !

Çamlı firması, işletmenin ömrünü 20 yıl olarak planlanmış, satış gelirinin 20.000.000 TL olacağını hesaplamış.

Kazanan kim? Ne pahasına? Kaybedilen ne? Kaybeden kimler ? Denizler ve sahiller balık kafesleri ile kaplanarak potansiyel turizm alanları hızla kirletiliyor. Denizlerimizin en değerli varlıklarından olan Akdeniz Fokları yaşam alanları, denizel biyoçeşitlilik, Deniz Çayırları ve yerel sürdürülebilir balıkçılık yok oluş sürecine girdi.

Soruyoruz:

Bütün bu kısa ömürlü yatırımlar, Yarımada’nın paha biçilmez doğal değerleri ile kadim sosyo-kültürel yaşamının üstünde midir?

Gelecek kuşaklara: “Akdeniz Fokunu, deniz çayırlarını, doğal çipura-levrek-sinarit-kefali bitirdik, ama halkımıza ucuz çiftlik balığı yedirdik” mi denilecek ?

Karaburun Yarımadası Bıçak Sırtında!

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir