Sarpıncık RES projesi için mahkeme bilirkişi incelemesi yapıldı

KARABURUN YARIMADASINDA KURULMASI PLANLANAN “SARPINCIK RES” PROJESİ, MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI.

Karaburun Yarımadası yaşayanlarının, bölgedeki çok yoğun RES projelerine karşı, doğayı, yaban hayatını, insan sağlığını, geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını korumak üzere başlattığı hukuk mücadelesinde açılan yurttaş davalarının ilki olan Çalık Enerji A.Ş.’ye ait “Sarpıcık RES” Projesi Olumlu ÇED Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali davasında, 6 Temmuz 2015 pazartesi günü bilirkişi incelemesi yapıldı.

Davanın 60 Karaburun’lu davacısı davayı gönüllü olarak yürüten Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlarıyla birlikte inceleme alanına geldiler. Çok sayıda Karaburunlu, Haseki, Sarpıncık köylüleri ve EGEÇEP temsilcileri de gözlemci olarak alandaydı.

Türbinleri, Sarpıncık ve Hasseki köylerini 230m-650m yakınına kadar çevreleyen ve tümü tarım arazileri ve otlak alanlarında konumlandırılan Sarpıncık RES’e tahsis edilen saha , Lodos şirketine   ait “Karaburun RES” ve Öres şirketine ait “Salman RES” sahalarının sınırları birleşmiş durumda. Yarımadanın batı yarısı tümüyle enerji santral alanına dönüştürülmek isteniyor.

Bilirkişi incelemesinde, Yüzölçümün 2/3’ü RES’lere tahsis edilen Karaburun Yarımadası davacıları;

– Tarım ve hayvancılıkla geçinen, tüm günlerini türbinlerin yakınında geçirmek zorunda olan halkın , “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’’sınırların 2-3 katı düzeyindeki türbin kaynaklı gürültüye 365 gün 24 saat boyunca maruz kalmalarının sağlık üzerindeki etkisinin ne olacağını,

-Türbinlerden kaynaklanan ancak insan kulağı tarafından algılanmayan 5 km kadar yayılarak iç kulak dengesini bozucu etkileri olduğu bilinen düşük frekanslı sesin, insan sağlığına etkisinin ne olacağını,

-Türbinlerin çalışma esnasında oluşturdukları elektro manyetik alan/elektromanyetik dalgaların insan sağlığı açısından sınır değerinin ne olduğunu,

-Türbinlerin gölge ışık etkisinin yol açtığı sağlık sorunların neler olduğunu,

-Bu etkileri yok etmek için türbin mesafelerinin en yakın yerleşim alanına (konut, çiftlik, hayvan damı vb.) uzaklığının ne olması gerektiğini,

– Birinci derece doğal SİT alanlarına sahip, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri olan ve Enerji Bakanlığı dışında tüm kurumların Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi konusunda uygun görüş verdiği, ana kuş göç yollarının ortasında bulunan bu hassas coğrafyada, projenin ekosistem etki değerlendirmesinin ekim-kasım aylarında yapılan gözlemlere dayanarak değerlendirilmesinin mümkün olup olamayacağını ?

-Nadir bitki varlığının doğanın uykuya hazırlandığı dönemde yapılan gözlemle bölgenin bitki varlığı açısından bilgi sahip olunup olunamayacağını,

-Özellikle ilkbahar (Mart – Nisan – Mayıs) ve erken sonbaharda (Eylül) ötücü kuşlar başta olmak üzere pek çok kuş türünün göç güzergahı üzerinde yer alan Karaburun Yarımadasında, ekim-kasım aylarında yapılan rapora dayanarak kuş varlığı ve türbinlerin etkileri üzerinde karar verilip verilemeyeceğini,

-Ada doğanı, ada martısı, küçük kerkenez, yılan kartalı, kızıl şahin gibi endemik/nesli tehlike altında kategorisinde yeralan kuş türlerinin, bu yoğun RES uygulamaları nedeniyle türbin kanatlarına çarpma risklerindeki artıştan, yoğun manyetik alandan nasıl etkileneceklerini,

-Arı ve yarasa popülasyonundaki azalma, artan erozyon riskiyle birlikte, tarım ve mera alanlarına kurulacak olan santralin hayvancılık ve tarımsal ürünlerdeki kaybın boyutların ne olacağını,

– “Sarpıncık RES” projesinin kuş varlığı, bitki örtüsü, insan sağlığı ve ekonomik yaşam üzerindeki toplam ve çarpan etkisinin bu nadir coğrafyadaki tamamlanan/kurulması öngörülen diğer RES projeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekip gerektirmediğini, ve daha bir çok soruyu yazılı olarak bilirkişi heyetine ilettiler .

Karaburun Yarımadası yurttaş davacıları;

“Bu topraklarımızda kuşumuz, zeytinimiz, keçimiz ve bizim yaşam hakkımız için verilen mücadeledir” dediler.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir