Basına ve Kamuoyuna

Gün geçmiyor ki, doğaya, tarihe, yaşam alanlarına yeni bir saldırı olmasın. Korona virüs salgını nedeniyle can derdinde olduğumuz şu günlerde de saldırılar hız kesmeden sürdürülüyor. Bu virüsün doğada yarattığımız ekolojik yıkımların etkisiyle yaşanmış olduğu bilinmekte iken, yaşanan zor günlerde ısrarla doğaya yönelik saldırıların artırılması hangi aklın ürünüdür anlamak mümkün olmamaktadır.

Okumaya devam et

Dünya Su Günü Basın Açıklaması (EGEÇEP)

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları,

21 Mart, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ idi. Bugün (22 Mart) ise DÜNYA SU GÜNÜ. Dünyanın iklim döngüsüyle ilişkili bu iki önemli varlık, aynı zamanda tüm canlılar için vaz geçilmez öneme sahiptir. İçerisinde yaşadığımız Coroına virüsü krizinde, tüm bilim insanlarının önerisi temizliğimize çok dikkat etmemiz, ellerimizi çok iyi yıkamamız ve bol sıvı tüketmemiz yönünde. Bunun da temel argümanı bol ve temiz suya sahip olmaktır. Peki bu iki varlığın değerini biliyor, onları yeterince koruyor muyuz.

Okumaya devam et

Korunan Alanlarımıza Dokunmayın!..

GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ OLAN KORUNAN ALANLARIMIZA DOKUNMAYIN!
Tüm ülke olarak aklımız korona virüsü salgınındayken iktidar boş durmadı, “Korunan Alan Yönetmeliği” ni değiştirerek korunan alanları madencilere, turizmcilere, barajlara açtı. 16 Mart 2020 günlü ve 31070 sayılı Resmi Gazetede yer alan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Söz konusu yönetmelik milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemeye ilişkindir.

Okumaya devam et

Halktan Yana Sağlık Politikası İstiyoruz!..

Korona virüsü tüm sınırları aştı, dünyanın temel sorunu haline geldi. Sermayenin rant ve çıkarı uğruna doğaya müdahalesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Ormanlar yok edilmekte, doğanın dengesi altüst olmaktadır. Yaban yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Bazı iddialara göre yarasaların yaşam alanlarının yok edilmesinin sonucunu yaşıyoruz. Yarın diğer yaban yaşamının altüst edilmesinden dolayı nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

Okumaya devam et

Birarada Olmak..

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Av. Özlem Altıparmak ile birlikteydik. Kadın Meclisi Başkanı ve Parlak Muhtarımız Kadriye Gültekin’in açılış konuşmasının ardından “Doğa, Kadın ve Haklarımız” başlıklı sunumuyla Av. Özlem Altıparmak ile söyleşiden mutlu olduk. Toplantı sonrasında Gençlik Meclisi, hazırladığı fideleri katılımcılarla ve Karaburunlularla buluşturdu. Nice birarada olmalara diyelim..

Okumaya devam et

11.03.2020 tarihinde Yürütme Kurulumuzu aşağıdaki gündem ile topladık.

1. Geçtiğimiz dönemde Karaburun’a dair yaşanan gelişmeler ve Karaburun Kent Konseyi’nin eylemleri hakkında bilgilendirme.

2. Çalışma gruplarının oluşuturulması, düzenlenmesi ve çalışma standartlarının belirlenmesi.

3. Açık oturum (gündemdeki konulara ve gelecekteki gündemlere dair).

Toplantıda alınan kararlarımızı en kısa sürede paylaşacağız.

Aykut Uçar Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri