RES’çilere Bir Darbe de Danıştay’dan

KARABURUN’UN RES’LERE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR, BİR KARAR DA DANIŞTAY’DAN GELDİ

Lodos A.Ş.’ne ait “Karaburun RES Projesi” için Karaburun Yarımadası’nın %61’ini kapsayan bir alanda, 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla ve EPDK‘nın bu karara dayanarak 2011 yılında verdiği üretim lisansıyla 120 Mwe/120 Mwm kapasiteli 50 türbinin kurulumuna izin verilmişti.
EPDK 2013 yılı Kasım ayında, yine 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, 47 ilave türbinlik kapasite artışı için firmanın üretim lisansını tadil etmişti.
“ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istemiyle İzmir Valiliği’ne açılan, Karaburun Kent Konseyi’nin de müdahil olduğu davada İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle verdiği red kararı için temyiz başvurusu yapılmıştı.

Danıştay 14. Dairesi, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönünden verilen Mahkeme Kararının “bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine ve dosyanın karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına” 28/05/2015 tarihinde oy çokluğuyla karar vermiştir. Şimdi, Karaburun RES Projesi “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle açılan dava esastan görüşülecek. Okumaya devam et

Yaylaköy Enerji A.Ş’ne Yurttaş Davası Açıldı

ENDA HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ YAYLAKÖY ENERJİ A.Ş.’NE AİT YAYLAKÖY RES İMAR PLANININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YURTTAŞ DAVASI AÇILDI

Karaburun Yarımadasının 415 km²lık yüzölçümünün 2/3’ünden fazlası, ÇED uygunluğu verilerek Rüzgar Enerjisi Santrallerine tahsis edildi. Yarımadada RES’lere tahsisi edilmeyen tek bölge Akdağ/Bozdağ kütlesi. EPDK tarafından 6 firmaya verilen üretim lisanları ile 81 türbin kurulumu tamamlandı. Planlanan toplam türbin sayısı ise şimdilik 236. “Yenilenebilir Temiz Enerji –RES”ler maskesi altında Karaburun Yarımadasının talan edilmesine izinler veriliyor.

Karaburun yaşayanları RES talanına karşı “Yurttaş Davaları”nı başlattı. Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız. Okumaya devam et

Karaburunlular Lodos AŞ’ye İzin Vermeyecek

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS A.Ş  “KARABURUN RES PROJESİ”NİN 47 TÜRBİNLİK KAPASİTE ARTIŞINA KARABURUNLULAR İZİN VERMEYECEĞİZ DEDİ.

Yargı kararıyla üretim lisansı iptal edilen Lodos AŞ:’ye ait Karaburun RES’in 47 türbinlik kapasite artışı ile ilgili olarak T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED süreci başlattı ve 14 Temmuz Salı günü Yaylaköy’de “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağını duyurdu.

Karaburunlular, Yarımadanın tüm mahallerinden Belediye otobüsleri ve özel araçlarla Yaylaköy meydanına gittiler. Karaburun, CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok, Tacettin Bayır, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, EGEÇEP, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, yaşam hakkı savunucularıyla birlikte Yarımadanın %61’inin tahsis edildiği bu projeye dur demek için Yaylaköy meydanındaydı. Okumaya devam et

Yayla’da Toplantı Yaptırmadık

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş “KARABURUN RES PROJESİ” İÇİN YENİ ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI. DAVACILARI ZARARLARINI ÖDETMEKLE TEHDİT EDENLER, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDA, 47 TÜRBİN DAHA KURMAK İSTEDİKLERİNİ ANLATACAKLARMIŞ!

Çevre Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine dava açıldı. Dönemin Yaylaköyü muhtarıyla birlikte, çobanları, zeytin yetiştiricilerini, Karaburun’un tüm muhtarlarını temsilen Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyini temsilen birer kişinin davacı taraf olduğu davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları gönüllü olarak yürütüyor. Oluşan ve oluşacak diğer mahkeme masrafları Karaburun halkı ve Karaburun sevdalılarının katkılarıyla karşılanıyor/karşılanacak. Davamızda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti. Okumaya devam et

Lodos AŞ’nin RES Projesi İçin Yeni ÇED Süreci Başlatıldı

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş “KARABURUN RES PROJESİ” İÇİN YENİ ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI. DAVACILARI ZARARINI ÖDETMEKLE TEHDİT EDENLER, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDA, 47 TÜRBİN DAHA KURMAK İSTEDİĞİNİ ANLATACAKLARMIŞ!

Çevre Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine dava açıldı. Dönemin Yaylaköyü muhtarıyla birlikte, çobanları, zeytin yetiştiricilerini, Karaburun’un tüm muhtarlarını temsilen Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyini temsilen birer kişinin davacı taraf olduğu davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları gönüllü olarak yürütüyor. Oluşan ve oluşacak diğer mahkeme masrafları Karaburun halkı ve Karaburun sevdalılarının katkılarıyla karşılanıyor/karşılanacak. Davamızda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti.

Bu süreçte, Cenevre Merkezli uluslararası karbon piyasası sertifikasyon kuruluşu Gold Standard Vakfı, Karaburun RES’in karbon sertifikası başvurusunu da dondurdu.

Lodos firmasının avukatı, noter aracılığıyla davacılara ve davaya müdahil olarak katılan Kent Konseyi’ne gönderdiği “ihtar mektup”larıyla (!), açılan dava nedeniyle oluştuğunu iddia ettiği 15 milyon TL zararı ve gelecekte oluşacak zararlarını bizlere ödeteceklerini bildirdi. Karaburun yaşayanlarını böylesi bir hukuksuz mesnetsiz tehditle caydıracaklarını mı zannettiler !

Şimdi, yargı kararıyla iptal edilen üretim lisansı kapsamındaki 47 türbinlik kapasite artışı için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED süreci başlatmış ve 14/07/2015 tarihinde saat 14:00’te “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağını duyurmuştur.

Karaburun Yarımadası’nda 5 firmaya daha ÇED kararlarına dayanarak verilen izinlerle Yarımada’nın 2/3’ünden fazlası RES firmalarına tahsis edilmiştir.

Doğal SİT alanlarına sahip, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri olan ve Enerji Bakanlığı dışında tüm kurumların Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi konusunda uygun görüş verdiği, ana kuş göç yollarının ortasında bulunan bu hassas coğrafya tümüyle enerji üretim sahasına dönüştürülmek isteniyor. Yarımada’nın değerli doğal bitki örtüsü, koruma altındaki türler ve yaban hayatı ölümcül bir tehdit altında.

Yerleşim alanlarımızı kuşatan, yerleşim alanlarının 150-200 m yakınında kurulması planlanan türbinlerin gürültü, titreşim ve gölgeleme etkisiyle sağlıklı ortamda yaşama hakkımız elimizden alınıyor.

Kısıtlı tarım alanlarımız, otlak/mera alanları RES’lerin istilasına açıldı/açılıyor, bu ölçüde tahrip edilen/edilecek olan doğayla birlikte erozyon riski artıyor, doğayla barışık turizm imkanı da yok ediliyor. Halkın yaşamını memleketinde sürdürme şansının kalmayacağı noktaya doğru gidilmesine izin veriliyor. Karaburun Yarımadası 49 yıllığına RES yatırımlarına kiraya veriliyor.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.

Bu haksız, hukuksuz, yerel halkı hiçe sayan ve davacıları tehdit cüretini gösteren uygulamalara karşı çıkmak için 14 Temmuz Salı günü saat 14:00’te yapılacağı duyurulan sözde “Halkın Katılımı Toplantısı”nda hep birlikte Yaylaköy meydanında olacağız.

Doğanın ve insanın yaşam hakkını, yerel halkın, yaşam alanları üstünde söz sahibi olmasını savunan, nadir yaban hayatı ve kadim kültürüyle Karaburun Yarımadası’nın, enerji üretim sahasına dönüştürülmeden korunarak kalkınması gereğine inanan İzmir Milletvekillerini,

“Karadeniz’de HES’lere verdiğimiz izinlerle hata yapmışsız” diyenlere, Ege’deki RES’lerle ilgili aynı cümleyi kurdurmamak için Ege’nin RES tahsisi talanıyla karşı karşıya olan Egelileri

Yaşam hakkı savunucularını ve çevre kuruluşlarını

14 Temmuz Salı günü saat 13:30’da Yaylaköy Meydanında Karaburunlularla birlikte olmaya çağırıyoruz.

Saat: 12.30’da Karaburun İlçe Merkezi’nden Karaburun Belediyesi Aracı Kalkacaktır.

BAŞKA KARABURUN YOK

YAŞASIN DAYANIŞMA
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI ADINA
KARABURUN KENT KONSEYİ