Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi ÇED başvuru dosyası incelenerek görüşlerimiz ilgili kurumlarla paylaşıldı

ÖRES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi ÇED başvuru dosyası incelenerek görüşlerimiz ilgili kurumlarla (İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Md/ Koruma ve İzleme Daire Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Doğal Miras Alanları Şb Md, Karaburun Kaymakamlığı, Karaburun Belediyesi, İBŞB Çevre Koruma ve Kontrol Şb Md) paylaşılmış, proje ile ilgili ÇED sürecinin durdurulması ve projenin reddedilmesi talep edilmiştir.

Resmi yazımıza aşağıdaki lingten ulaşabilirsiniz:

https://docs.google.com/document/d/1X4I2a8eWqzH1iix_th5kvpS36BfxaPMJ/edit

İzmir Milletvekili Kani Beko;
ÖÇKA öncesinde faaliyete başlamış olan yatırımlar ve ÖÇKA sonrasında izin verilen ve müracaat aşamasında olan yatırımların da göz önüne alınmasıyla doğal yaşamda ve halk sağlığında bugüne kadar oluşmuş ve oluşması muhtemel sorunların araştırılmasına yönelik, Karaburun Kent Konseyinin de katkı sunduğu bir rapor hazırlayarak TBMM’ ne Meclis Araştırma Komisyonu açılması için önerge verdi.

Karaburun İçin Kritik Hatadan Dönüldü: Karaburun Geçici Yanaşma İskelesi Projesi İptal Edildi !

Karaburun İskele Bölgesine geçici yanaşma iskelesi yapılacağı 2021 yılının Mart ayı sonunda kent gündemine düşmüştü. Yapılacak iskelenin detaylarının paylaşılmaması sebebiyle bilgi kirliliğinin oluşması sonrasında Karaburun Kent Konseyi çatısı altında çalışma grubu oluşturulmuş, iskele projesinin detayları öğrenilmiş ve bu detaylar uzmanlarla paylaşılarak ayrıntılı bir değerlendirme raporu hazırlanmıştı.

Okumaya devam et

Karaburun’da GES Tehditi

https://www.birgun.net/haber/karaburun-da-yok-olusun-yeni-adi-ges-380974?fbclid=IwAR0UAIFrwGANom_n4dbZWi_NN_0ANTQW1KvzqKKdjLzOUl5XY5MjDMk-gPg

https://www.egedesonsoz.com/haber/Karaburun-a-GES-tehdidi-Firma-halkin-kantarina-cikmadi/1096932?fbclid=IwAR1U0I610ojXfxc1AIaheuZKGBAQUWj0VY9mfjBSMvl-uHOL68

https://www.evrensel.net/haber/457343/karaburunda-talan-edilmedik-alan-birakmayacaklar?fbclid=IwAR1053mqqJcNaWFUFqs_rG6muxSbOLtmdlBfSuYWG6lDoiz7yFALbp0AmPE

https://haber.sol.org.tr/haber/karaburunda-yurttaslar-engelledi-ced-toplantisi-yapilamadi-bir-felaketin-baslangici-329815?fbclid=IwAR0h3mWeAsr0gAfPBT-OVmt4qJmp2wBH2Z9AKZPJGGnh96s7oopbG8KGGBc

Karaburun’da yok oluşun yeni adı GES!

ÖRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. tarafından Parlak Köyü 116 Ada 325 Parsel’de kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için başlatılan ÇED sürecinde ‘’Halkın Katılımı Toplantısı’’ YAPILAMADI !

17 Mart 2022’de saat 13.00’da Parlak Köyü Köy Kahvesi’nde, Öres Elektrik Üretim AŞ. tarafından Kentsel Sit Statüsüyle koruma altındaki Sazak Köyü’ne bitişik, aynı zamanda mera vasfındaki 116 Ada 325 Parsel’e kurulması planlanan 30 hektarlık merayı ve bitki örtüsünü yok edecek Güneş Enerji Santrali için ÇED halkın katılımı toplantısı firma yetkililerinin toplantı saatinde, toplantı yerinde bulunmamaları sebebiyle yapılamadı. Firma yetkililerinin toplantı alanına gelmemesi üzerine Parlak Köyü Halkı ve Karaburunlu yurttaşlar, firma yetkililerinin halkın katılımı toplantısını düzenlemek üzere belirtilen saatte ve belirtilen yerde bulunmadıklarını ve toplantının yapılamadığını imzalı tutanak ile kurumlara göndermek üzere kayıt altına aldılar.

Okumaya devam et

Karaburun Yarımadası’nda ÖÇKA’ya Rağmen Yatırımlar Hız Kesmeden Sürüyor !..

İzmir Valiliği  Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce  04.03.2022 tarihinde yapılan duyuru ile Öres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Karaburun İlçesi, Parlak Mahallesi, 116 Ada 325 Parsel’de  yapılması planlanan “27,5 MWm /23,75 MWe Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak, ÇED süreci başlatılmıştır. Proje ile ilgili ayrıca, 17.03.2022 tarihinde Parlak Mahallesi’nde “Halkın Katılımı” toplantısının yapılacağı duyurulmuştur.

ÇED Başvuru Dosyasında da belirtildiği üzere Salman RES alanı ve yapılması planlanan yardımcı Güneş Enerji Santrali,‘Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ sınırları içinde kalmaktadır. Aynı zamanda GES yapılması planlanan arazi hazineye ait mera vasıflı bir arazidir. 1/100.000 İzmir – Manisa Çevre Düzeni Planı’nda da arazi tarım alanı kullanımındadır.Mera Kanunu gereğince, mera alanları vasfı dışında kullanılamaz ve daraltılamaz. Ancak 2008 yılı sonrası yapılan yasa değişiklikleri gerekli görülen enerji yatırımları için tahsis ve kiralama işlemini mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda GES kurulması planlanan hazine arazisine ilişkin Mera Kanunu uyarınca Mera Tahsis Amacı Değişikliği Yapılması planlanmaktadır.

Okumaya devam et

Karaburun’da Ekolojik Yıkım ve Talan Kültürünün Yeni Adı: Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi

Karaburun Parlak Mahallesi 116 Ada 325 Parsel’de ÖRES ENERJİ firması tarafından 27,5 MWm’lik bir Güneş Enerji Santrali Kurulacak. GES’in kurulması planlanan alan Batı Köyleri bölgesinin en önemli keçi meralarından biri ve Karaburun Kent Konseyi olarak Kentsel Sit tesciliyle koruma altına aldırdığımız Sazak Köyü’ne bitişik.
ÇED başvuru dosyası açılan ve 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.00’da Parlak Köyü Kahvesi’nde ÇED bilgilendirme toplantısı yapılacak olan bu GES girişimi bir felaketin başlangıcı.
Tüm Karaburunluları aşağıdaki paragrafı dikkatlice okumaya davet ediyoruz!

Okumaya devam et