Bir kişi daha eksilmemek için, itirazımız var.

KADIN MECLİSİ’NİN
“25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ” AÇIKLAMASI.

1960 yılının 25 Kasım’ında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı direnen üç kadının, Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek öldürülmelerinden bu yana, 25 Kasım, tüm dünyada kadınlar ve kız çocukları üzerinde giderek artan cinsiyete dayalı şiddete odaklanılan gün oldu.

Önce 1981’de toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde, daha sonra da 1999’da Birleşmiş Milletler kararı ile bu gün, ” kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü” ilan edildi.

Evrensel değerler çerçevesinde oluşturulmuş, bütüncül bir cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele programının uygulanması acil ihtiyaç. İstanbul Sözleşmesi, Cedaw ve 6284 Sayılı Koruma Kanunu bu türden geniş çaplı bir programın uygulanabilmesine olanak tanıyan yasal araçlardan. Böylesi bir program, kadınların özgürleşmesini, kurtarılmışların sağlayacağı bir lütuf olarak görmeyen, salt ekonomik özgürlüğe indirgemeyen ve diğer özgürlük mücadelelerinin süsü haline getirmeyen bir anlayışla örülmeli. Bu programın yapı taşlarının, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden bağımsız sivil örgütlenmeler tarafından oluşturulması zorunlu. Bu zorunluluk, sorunun bütün toplumsal kesimlerce ‘eşit özgür yaşam hakkı’ çerçevesinde sahiplenmesine engel değil. Tam tersine, mücadelenin öznesi olmak ile tarafı olmak arasındaki önemli fark unutulmadan sahiplenilmesi demokratikliğin gereği. Zira, cinsiyet eşitliği bütün cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler açısından bir demokrasi ve insan hakları meselesi. Dolayısıyla bütün toplumu ilgilendiriyor. Kısacası cinsiyet eşitliği her yerde ve herkes için şart.

Okumaya devam et

Sarpıncık Res Projesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden çevre davaları İçin kritik bir hak ihlali kararı:

İzmir’in Karaburun İlçesi’nde 2014 yılından bu yana Karaburunlu yurttaşlar ve Karaburun Kent Konseyi’nin öncülüğünde devam eden RES (rüzgar enerji santrali) ÇED Olumlu kararının iptali davalarında, Anayasa Mahkemesi, çevre ve ekoloji mücadelesi açısından oldukça kritik bir hak ihlali kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Sarpıncık RES projesi için verilen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu kararı için, 2015 yılında Karaburunlu yurttaşlar tarafından açılan davada, İzmir 5.İdare Mahkemesi, proje sahası ve civarında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, “Planlanan rüzgâr santrallerinin teknik şartlara uygun tasarlandığı ancak teknik bir projenin hayata geçmesi için ekolojik olarak kabul edilebilir olması gerektiği, yarımadada bulunan mevcut rüzgâr türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında zaten yarımadanın büyük bir alanını kaplamış olan rüzgâr santralleri var iken yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesi ile özgün, bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçeşitliliği barındıran yarımadada yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanının kalmayacağı” gerekçesi ile projeyi iptal etmiş idi.

Okumaya devam et

Karaburun Kent Konseyi’nin 2013 yılında Karaburun’da başlattığı Anıt Ağaçların Tescillenmesi işlemleri başvurusu sonucunda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaburun’da 80 ağaç envanter listesine alındı

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anıt Ağaç niteliği taşıyan ağaçların tescillenmesi işlemleri kapsamında envanter çalışması, Karaburun’da yapıldı.

23 Ekim/04 Kasım 2020 tarihleri arasında 16 Mahalle’de yapılan çalışmalarda;   Anıt ağaç niteliği taşıyan 80 ağacın standartlara gore koordinatları belirlenerek, boyutları tespit edilerek ve belgelenerek envanterleri çıkarıldı.

Envanter işleminin ardından teknik ekip tarafından hazırlanan raporlar TVK Komisyonuna iletildikten sonra komisyon kararları kapsamında tescil işlemleri tamamlanacak.

Bundan sonraki süreçte ise, tescili ilan edilen ağaçların bakım çalışmaları yapılarak, anıt ağaç plakaları çakılacak.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışmada Karaburun Kent Konseyi 16 Mahalle Muhtarını bilgilendirerek ve teknik ekip ile iletişimleri  sağlayarak yerel destek sağlamıştır.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Okumaya devam et

İris Gölü İçin Teknik Rapor Hazırlandı

Kent Konseyi Başkanımız Goncagül Karaağaç Ekici, Genel Sekreterimiz Aykut Uçar ve ÖÇKB Çalışma Grubu sorumlumuz Çiğdem Akçura T.C Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’ı ziyaret ettiler. Ziyaretin gündemi; Geçtiğimiz dönemde kurutulmaya çalışılan, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Belediyesi’nin girişim ve çabalarıyla kurutulması engellenen İris Gölü’ydü. Görüşmede; ÖÇKB sınırları içerisinde kalmasına rağmen sulak alan tescili olmadığı için yasal bir koruma statüsüne sahip olmayan İris Gölü’nün geleceği konuşuldu.

Okumaya devam et

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Karaburun’dan Kösedere, İnecik, Eğlenhoca, Mordoğan, Ambarseki, Bozköy ve Yaylaköy’ün de pilot bölge olarak seçildiği projede üretici’ye toprak ve yaprak analizleri ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Üreticiden, laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere zeytin ücretli olarak alınacak.

Proje;  yöreye özgü yetişen ve verim, kalite farklılıklarını bilimsel açıdan ortaya konan zeytin çeşitlerinin coğrafi işaret alarak, bulunduğu yörenin kırsal kalkınmasına destek olacak. Aynı zamanda, zeytin yetiştiriciliği açısından coğrafi işaret standartlarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel herhangi bir ayırt edici standardizasyon çalışması olmaması nedeniyle, bu araştırmanın yol gösterici niteliği literatürde bir ilk olacak.

Okumaya devam et

İris Gölü ve Karareis Barajı Tehdit Altında


Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Karaburun Kent Konseyi’nin 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçesiyle yapılan görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  tarafından reddedilmişti.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı 2018 yılında Bakanlık “olur”u ile onaylanmış ve İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 21.05.2019 tarihinde duyurulmuştu.  Söz konusu planla ilgili olarak “uygulamaların yapılabileceği” kararının ironik yönü, Bakanlık kararının Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır.  Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup ilgili kurumların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

Okumaya devam et

Egeçep Bilim Kurulu Ziyareti

Egeçep yönetimi temsilcileriyle Gençlik Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda iletişimi güçlendirme, dayanışmayı artırma , İris Gölü, ÖÇKB ve Karaburun’un kalkınmasıyla ilgili ortak çalışma ve faaliyetler yürütme kararları alındı.

Karaburun doğasını koruma mücadelesinin yılmaz gönüllüsü, Sevgili İpar Buğra’nın aramızdan ayrılışının 3. Yılı. 24 Eylül’de, Karaburun’un toprağına ve rüzgarlarına karışalı beri Sevgiyle, Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz.. .