Kent Konseyleri’nden Kanal İstanbul Çıkışı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu bileşenleri olarak, yaşamımızı ilgilendiren her alanda olduğu gibi ülkemizin kuruluş ilkelerinden olan çevre ve yaşam hakkı da vazgeçilmez temel ilkelerimizin başında gelir.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu bileşenleri olarak, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmeden mutlaka bilimsel araştırmaların ve raporların her yönü ile masaya yatırılıp tartışılması ve kamuoyuna sunularak proje oluşturulması gerektiğini savunuyoruz.

Okumaya devam et

Nostaljik yeni yıl kartpostallarının baktıkça hissettirdiği duyguları, kurdurduğu hayalleri hatırlayın. 2020 yılı sizin için kartpostallardaki hayatlardan daha güzeline kavuştuğunuz yıl olsun. Dünya için barış, toprak için bereket, sizler için şifa… Dayanışmayla güçlenen, paylaşıldıkça güzelleşen mutlu bir yıl diliyoruz.

Kolaylaştırıcı olarak Ekosistem yaklaşımının Teritoryal Kalkınmada Rolü: Karaburun Örneği adlı Doktora Çalışması 

”Türkiye’nin üyesi bulunduğu CIHEAM-Montpellier (Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ve Montpellier Üniversitesi kapsamında yürütülen  Kolaylaştırıcı olarak Ekosistem yaklaşımının Teritoryal Kalkınmada Rolü: Karaburun Örneği adlı Doktora çalışması Çalışma Fransa Montpellier Üniversitesi 1’den Profesör Helene Rey-Valette, Montpellier IAMM’den Mélanie Requier-Desjardins ve Ege Üniversitesi’nden Prof DR. Füsun Baykal’ın gözetiminde yürütülmektedir) ile ilgili Doktora Araştırmacısı Heval Yıldırım tarafından 02.09.2015 tarihinde,  Karaburun Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir sunum gerçekleştirilmişti.

Okumaya devam et

Karaburun Yarımadası ÖÇKA Çalışmalarını yürüten T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan İRİS GÖLÜ için ÖNEMLİ KARAR.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu 20.12.2019 tarihinde toplanarak İris Gölü ile ilgili karar aldı. Kanalların ivedilikle kapatılmasını kararlaştıran komisyon, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. ve 65. maddeleri kapsamında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Okumaya devam et

“Sazak Köyü Kentsel Sit Alanı” kararını ve süre gidecek olan çalışmaları, denizin öte yanına bir “MERHABA” olarak gönderiyoruz.

SAZAK KÖYÜ KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI ÖNCESİNDE KARABURUN KENT KONSEYİ’NİN TALEPLERİ KURUMLARLA PAYLAŞILDI.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.09.2019 tarih ve 9744 sayılı kararıyla; Karaburun Kent Konseyi’nin başvurusu ile başlayan süreç, ilgili kurumların başvuruları ile gelişmiş, uzman raporları ve diğer eklerin incelenmesi ile sonuçlanmıştı. Alınan karar ile Karaburun İlçesine bağlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, tapunun 116 ada 331 parselinde yer alan Parlak Mahallesi’nin Sazak Köyü, Tapu kaydına “kentsel sit alanı” olarak işlenmişti.

Karaburun Kent Konseyi olarak bundan sonraki süreçte “Koruma Amaçlı İmar Planı” yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ilişkin görüşlerimizi, yetkili Kurul’la paylaşarak aşağıdaki konulara dikkatleri çekmek istedik;

Okumaya devam et