Anıt Ağaç Tescil Çalışmalarının 2. Etabı Başladı

Karaburun Kent Konseyi(KKK) Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından, Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçların tescillenmesi işlemleri ile ilgili çalışma başlatılmış, Karaburun İlçe Merkezi, Mordoğan Beldesi ve 13 Köy’de yapılan çalışmalarda 123 anıt ağaç potansiyeline sahip ağaç, koordinatları cps cihazı ile belirlenerek, belgelenmiş ve kayıtları tutulmuştu.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, Doğa Koruma Çalışma Grubu ve YASSOD Derneği yerel rehberlik desteği sağlıyor.

Karaburun’a 4 Plaket 4 Teşekkür

Kimler katkı koydu? 450 kilometrelik ana güzergah ve ara güzergahlar ile birlikte 700 kilometreyi bulan Efes-Mimas Yolu kültür rotalarının oluşmasına Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü, Dokuz Eylül Dağcılık Kulübü, Doruk Dağcılık Kulübü, İzmir Dağcılık Kulübü, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Kaçkar Dağcılık Kulübü, Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Mimas Dağcılık ve Doğa Sporları Grubu, Karaburun Gençlik Spor Kulübü, Karşıyaka Dağcılık Kulübü, Keşif Dağcılık Kulübü, Kordelya Dağcılık Kulübü, Yarımada Sosyal Sorumluluk Derneği, Zirve Dağcılık Kulübü, Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu Gönüllüleri, Cat Bisiklet Derneği, İzmir Bisiklet Derneği, Ege Pedal Kulübü ve Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği gönüllü olarak destek verdi.

Okumaya devam et

Urla’da RES Talanına Karşı Basın Açıklaması ve Forum Yapıldı

Urla’da ve her yerde yaşam alanlarımızı savunalım

Urla Ovacık köylüleri ve destek veren kuruluşlar, ormanlık alanda projelendirilen RES talanına karşı tepkilerini, kesilen 1800 ağacın hüznünde yaptıkları bir basın açıklaması, kısa bir yürüyüş ve forumla dile getirdiler.

Okumaya devam et

Yargı Çalık Enerji’nin Sarpıncık RES Projesi’ne “Dur” Dedi

YARGI KARABURUN’DA BİR RES’E DAHA DUR DEDİ :
SARPINCIK RES PROJESİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Karaburun Yarımadası yüzölçümünün %70’i RES projelerine tahsis edilmiş durumda. Yarımada halkı, bu yayılmacılığı durdurmak ve yaşam alanlarını, sağlığını, doğayı, yaban hayatını, Yarımada’nın geleceğini korumak için yıllardır çok yönlü mücadele veriyor. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlarının (ÇEHAV) gönüllü olarak yürüttüğü hukuk mücadelemizde bir kazanım daha elde ettik. Okumaya devam et

Asırlık Sakız Ağacı İçin Tescil Çalışması Başlatıldı

Karaburun Kent Konseyi(KKK) Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından, Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçların tescillenmesi işlemleri ile ilgili çalışma başlatılmış, Karaburun İlçe Merkezi ve 16 Mahalle’de yapılan çalışmalarda 123 anıt ağaç potansiyeline sahip ağaç, koordinatları cps cihazı ile belirlenerek, belgelenmiş ve kayıtları tutulmuştu. Eylül ayında tescil çalışmalarının 2. etabı için ilgili kurumlarla çalışma programı yapılmıştı.

Bu çalışmalar yürütülürken Karaburun İlçe Merkezi’nde Emniyet Caddesi üzerinde anıt ağaç özelliğini taşıyan 300 yaşında olabileceği düşünülen Sakız Ağacı’nın yapılacak yol çalışmasından dolayı zarar verici uygulamalara maruz kalabileceği düşüncesiyle ivedilikle gerekli tescil işlemlerinin başlatılması yönünde Karaburun Kent Konseyi tarafından, İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/ Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş konuyla ilgili yazı, Karaburun Belediyesi ve İBB ile de paylaşılmıştır.

Tescil çalışmaları için 30.07.2015 tarihinde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü elemanları ilgili alanda inceleme yapmış, (koordinatları belirlenerek belgelenen Sakız Ağacı için) KKK/Doğa Koruma Çalışma Grubu ve YASSOD üyeleri yerel rehberlik desteği sağlamıştır.

Lodos AŞ’nin RES Projesi İçin Yeni ÇED Süreci Başlatıldı

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş “KARABURUN RES PROJESİ” İÇİN YENİ ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI. DAVACILARI ZARARINI ÖDETMEKLE TEHDİT EDENLER, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDA, 47 TÜRBİN DAHA KURMAK İSTEDİĞİNİ ANLATACAKLARMIŞ!

Çevre Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine dava açıldı. Dönemin Yaylaköyü muhtarıyla birlikte, çobanları, zeytin yetiştiricilerini, Karaburun’un tüm muhtarlarını temsilen Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyini temsilen birer kişinin davacı taraf olduğu davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları gönüllü olarak yürütüyor. Oluşan ve oluşacak diğer mahkeme masrafları Karaburun halkı ve Karaburun sevdalılarının katkılarıyla karşılanıyor/karşılanacak. Davamızda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti.

Bu süreçte, Cenevre Merkezli uluslararası karbon piyasası sertifikasyon kuruluşu Gold Standard Vakfı, Karaburun RES’in karbon sertifikası başvurusunu da dondurdu.

Lodos firmasının avukatı, noter aracılığıyla davacılara ve davaya müdahil olarak katılan Kent Konseyi’ne gönderdiği “ihtar mektup”larıyla (!), açılan dava nedeniyle oluştuğunu iddia ettiği 15 milyon TL zararı ve gelecekte oluşacak zararlarını bizlere ödeteceklerini bildirdi. Karaburun yaşayanlarını böylesi bir hukuksuz mesnetsiz tehditle caydıracaklarını mı zannettiler !

Şimdi, yargı kararıyla iptal edilen üretim lisansı kapsamındaki 47 türbinlik kapasite artışı için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED süreci başlatmış ve 14/07/2015 tarihinde saat 14:00’te “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağını duyurmuştur.

Karaburun Yarımadası’nda 5 firmaya daha ÇED kararlarına dayanarak verilen izinlerle Yarımada’nın 2/3’ünden fazlası RES firmalarına tahsis edilmiştir.

Doğal SİT alanlarına sahip, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri olan ve Enerji Bakanlığı dışında tüm kurumların Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi konusunda uygun görüş verdiği, ana kuş göç yollarının ortasında bulunan bu hassas coğrafya tümüyle enerji üretim sahasına dönüştürülmek isteniyor. Yarımada’nın değerli doğal bitki örtüsü, koruma altındaki türler ve yaban hayatı ölümcül bir tehdit altında.

Yerleşim alanlarımızı kuşatan, yerleşim alanlarının 150-200 m yakınında kurulması planlanan türbinlerin gürültü, titreşim ve gölgeleme etkisiyle sağlıklı ortamda yaşama hakkımız elimizden alınıyor.

Kısıtlı tarım alanlarımız, otlak/mera alanları RES’lerin istilasına açıldı/açılıyor, bu ölçüde tahrip edilen/edilecek olan doğayla birlikte erozyon riski artıyor, doğayla barışık turizm imkanı da yok ediliyor. Halkın yaşamını memleketinde sürdürme şansının kalmayacağı noktaya doğru gidilmesine izin veriliyor. Karaburun Yarımadası 49 yıllığına RES yatırımlarına kiraya veriliyor.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.

Bu haksız, hukuksuz, yerel halkı hiçe sayan ve davacıları tehdit cüretini gösteren uygulamalara karşı çıkmak için 14 Temmuz Salı günü saat 14:00’te yapılacağı duyurulan sözde “Halkın Katılımı Toplantısı”nda hep birlikte Yaylaköy meydanında olacağız.

Doğanın ve insanın yaşam hakkını, yerel halkın, yaşam alanları üstünde söz sahibi olmasını savunan, nadir yaban hayatı ve kadim kültürüyle Karaburun Yarımadası’nın, enerji üretim sahasına dönüştürülmeden korunarak kalkınması gereğine inanan İzmir Milletvekillerini,

“Karadeniz’de HES’lere verdiğimiz izinlerle hata yapmışsız” diyenlere, Ege’deki RES’lerle ilgili aynı cümleyi kurdurmamak için Ege’nin RES tahsisi talanıyla karşı karşıya olan Egelileri

Yaşam hakkı savunucularını ve çevre kuruluşlarını

14 Temmuz Salı günü saat 13:30’da Yaylaköy Meydanında Karaburunlularla birlikte olmaya çağırıyoruz.

Saat: 12.30’da Karaburun İlçe Merkezi’nden Karaburun Belediyesi Aracı Kalkacaktır.

BAŞKA KARABURUN YOK

YAŞASIN DAYANIŞMA
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI ADINA
KARABURUN KENT KONSEYİ

Sarpıncık RES projesi için mahkeme bilirkişi incelemesi yapıldı

KARABURUN YARIMADASINDA KURULMASI PLANLANAN “SARPINCIK RES” PROJESİ, MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI.

Karaburun Yarımadası yaşayanlarının, bölgedeki çok yoğun RES projelerine karşı, doğayı, yaban hayatını, insan sağlığını, geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını korumak üzere başlattığı hukuk mücadelesinde açılan yurttaş davalarının ilki olan Çalık Enerji A.Ş.’ye ait “Sarpıcık RES” Projesi Olumlu ÇED Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali davasında, 6 Temmuz 2015 pazartesi günü bilirkişi incelemesi yapıldı. Okumaya devam et

Sarpıncık RES Projesi Davasında Mahkeme Bilirkişi İncelemesi 6 Temmuz Pazartesi Günü Sarpıncık’ta Yapılacak.

SARPINCIK RES PROJESİ DAVASINDA MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 6 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ SARPINCIK’TA YAPILACAK.

Karaburun Yurttaş Davalarının ilki T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine,  Sarpıncık RES Projesi “ÇED Olumlu” Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 26.02.2015’te açılmıştır. Okumaya devam et

Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararlarına İtiraz Edildi.

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Bozköy, Değirmentepe, Kargılık Tepeleri, Yaylaköy köylerinde Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yaylaköy Rüzgâr Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) hükmü uyarınca 27.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporları 09.03.2015 tarihinde (09.03.2015 – 07.04.2015) 1 ay (30 gün) süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Bu planlar, Karaburun Kent Konseyi tarafından da internet sayfasından incelenmiştir. Okumaya devam et