Mordoğan/Çatalkaya’da Kurulması Planlanan Emres RES Planları Acilen Durdurulmalıdır.

7 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2021/22 duyuru numarasıyla; ‘’İzmir İli, Karaburun İlçesi, Çatalkaya Mahallesi, GRC Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.04.2021 tarih ve 849160 sayılı Olur’u ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu duyuru; (07.05.2021 – 05.06.2021) tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Rüzgâr türbinleri sürdürülebilir ve yeşil enerji kaynakları olarak adlandırılmalarına rağmen kurulum alanları planlamaları esnasında dikkat edilmesi gereken önemli etkenler vardır. EMRES Enerji Santraline ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan raporunda belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun İlçe Belediyesi’nin görüşlerine göre; ilgili proje ile bölgenin mevcut arazi kullanımı, ekolojik değeri ve tarım-turizm odaklı yavaş gelişme vizyonu çelişmektedir. Ayrıca bu kurumlar, mevcut sürdürülebilir enerji yatırımlarının Yarımada’nın kapasitesini aşması sebebiyle enerji yatırımları için önerilerin ve bu yatırımların potansiyel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda da görüş bildirmektedir.

Okumaya devam et

Bugün Dünya Çevre Günü !..

Bugün Dünya Çevre Günü.

Ne yazık ki, anılan diğer günler gibi, ertesi gün unutulan bir gün.

Doğa ile insan arasındaki ilişki ve denge doğanın aleyhine iyice bozuldu; bu yıkım artık tamamen geri dönülmez bir sürece girdi.

Sözü hiç uzatmadan, en başından söyleyelim; İnsan, kendisini doğanın egemeni olduğunu sandıkça, “her şey önce insan için” söylemini terk etmedikçe bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden tehlike artarak devam edecek. Biliyoruz ki “her şey insan için “ söylemi, “her şeyi keselerini doldurmak için “ hoyratça yok edenlerin maskesidir.

Kalıcı çözüm; İnsanın, kendisini diğer canlılarla birlikte doğanın sadece bir parçası olduğunu, pompalanan tüketim çılgınlığı ve kâr, daha çok kâr hırsına dayalı büyüme/kalkınma yerine insan-doğa dengesine dayalı başka bir gelişme ve yaşam tarzı olabileceğini görmesinde.

Okumaya devam et

Yarımada Çalıştay/Forum’u 04.06.2021 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmir Kent Konseyleri Birliği tarafından düzenleniyor. Yarımada Çalıştay/Forumuna Karaburun Kent Konseyi’ni temsilen İmar-Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubundan Yağmur Özcan Cive katılıyor. Cive, Yarımada Forumunda; Karaburun Yarımadası ÖÇKB Süreci, Biyoçeşitlilik Araştırma Çalışmaları, Belirlenecek Hassa Alan-Koruma Bölgeleri, ÖÇKB Plan Kararları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

3 Haziran’da İzmir Ekoloji Buluşması “ Rant Değil Hayat” Başlığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Tarafından Düzenlendi. Öğleden sonra yapılan foruma Karaburun Kent Konseyi adına katılan Genel Sekreter Aykut Uçar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Karaburun Yarımadası ve Koruma Mücadelesi” konulu bir sunum yaptı. Sunum’da; Karaburun Yarımadası’nın değerleri, talan, tahribat , yıkım yaratan yatırımlar (Res, Ges, Balık Çiftlikleri, Taş/Maden Ocakları, Jes, Kentleşme ve İris Gölü), Mücadele Yöntemlerimiz, Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? başlıkları yer aldı.

Karaburun İskele Mevkii’nde İBŞB Tarafından Yapılması Planlanan “Yanaşma İskelesi “Projesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz görüş ve önerilerimizin yer aldığı İskele raporu’nu kurumlarla paylaşmış ve İzmir Kent Konseyi kolaylaştırıcılığında konunun Karaburun’da tekrar ele alınması yönünde istekte bulunmuştuk. Konu ile ilgili 26.05.2021 Tarihinde, Saat: 14.00’de Karaburun Belediyesi Mordoğan Ek Hizmet Binasında Proje Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır. Bilgilerinize Sunulur.

Karaburun Çatalkaya Mahallesi’ne, AR-KO Sitesi’nin hemen üzerine 3 adet yeni türbin dikilmesi ile ilgili Emres Enerji Santrali için Karaburun Kent Konseyi İtiraz Dosyası Hazırlıyor

TALAN KÜLTÜRÜ TEMİZ ENERJİ MASKESİYLE KARABURUN’U TAHRİP ETMEYE DEVAM EDİYOR..
Karaburun Kent Konseyi’nin ilgili çalışma grupları kararın askıya çıkarılmasıyla birlikte konu hakkında itiraz dosyası oluşturmak için çalışmalarına başlamıştır. En kısa sürede dosya hazırlanacak itiraz edilmek üzere ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.
Anadolu’nun ‘’kurda, kuşa, aşa’’ diyerek tabiatın bütün parçalarının adil paylaşımına ve birlikte yaşamına dayanan kadim kültürüne karşı Karaburun’da her şeyi kendine isteyen talan kültürü yerleştirilmeye çalışılıyor.
Hiçbir canlıya yaşam alanı tanımayarak Karaburun’daki her tepeye, rüzgarın değdiği her noktaya Rüzgar Türbini dikme yarışı Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine rağmen devam ediyor.
Şimdi de GRC Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş ait Emres Enerji Santrali için Karaburun Çatalkaya Mahallesi’ne, AR-KO Sitesi’nin hemen üzerine 3 adet yeni türbin dikilmesi Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olumsuz görüş belirtmesine rağmen diğer kurumların olumlu görüşü ve bakanlık onayıyla kabul edilmiş ve 07.05.2021 tarihinde bir aylık itiraz süresiyle askıya çıkarılmıştır.
Karaburun Kent Konseyi’nin ilgili çalışma grupları kararın askıya çıkarılmasıyla birlikte konu hakkında itiraz dosyası oluşturmak için çalışmalarına başlamıştır. En kısa sürede dosya hazırlanacak itiraz edilmek üzere ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.
Yaban hayatının ve ormanlık alanın içine, AR-KO sitesininse yalnızca 1.4 km üstüne dikilmesi planlanan bu türbinler şüphesiz rüzgardan değil Karaburun’da yaşayan canlılardan beslenecektir. Kendisi dışında çevresinde hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen ve izin vermeyen, üzerine temiz enerji maskesi giydirilmiş bu türbinler Karaburun’da yaşanan talan ve rant sürecinin çirkin silüetleri, logoları haline gelmiştir.
Karaburun halkı, doğanın ve yaşamın hakkını savunan tüm yurttaşlar öyle görünüyor ki Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ne demek olduğunu, Tabiat Varlıklarını Korumanın ne demek olduğunu, Çevre ve Şehirciliğin ne demek olduğunu, Temiz ve Sürdürülebilir Enerjinin ne demek olduğunu ve özellikle bu kavramların sözlük karşılığının rant ve talan olmadığını önce kurumlara sonra da girişimcilere öğretecektir. Yaşamak ve yaşatmak için öğretmek zorundadır!