İris Gölü İçin Teknik Rapor Hazırlandı

Kent Konseyi Başkanımız Goncagül Karaağaç Ekici, Genel Sekreterimiz Aykut Uçar ve ÖÇKB Çalışma Grubu sorumlumuz Çiğdem Akçura T.C Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’ı ziyaret ettiler. Ziyaretin gündemi; Geçtiğimiz dönemde kurutulmaya çalışılan, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Belediyesi’nin girişim ve çabalarıyla kurutulması engellenen İris Gölü’ydü. Görüşmede; ÖÇKB sınırları içerisinde kalmasına rağmen sulak alan tescili olmadığı için yasal bir koruma statüsüne sahip olmayan İris Gölü’nün geleceği konuşuldu.

Okumaya devam et

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Karaburun’dan Kösedere, İnecik, Eğlenhoca, Mordoğan, Ambarseki, Bozköy ve Yaylaköy’ün de pilot bölge olarak seçildiği projede üretici’ye toprak ve yaprak analizleri ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Üreticiden, laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere zeytin ücretli olarak alınacak.

Proje;  yöreye özgü yetişen ve verim, kalite farklılıklarını bilimsel açıdan ortaya konan zeytin çeşitlerinin coğrafi işaret alarak, bulunduğu yörenin kırsal kalkınmasına destek olacak. Aynı zamanda, zeytin yetiştiriciliği açısından coğrafi işaret standartlarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel herhangi bir ayırt edici standardizasyon çalışması olmaması nedeniyle, bu araştırmanın yol gösterici niteliği literatürde bir ilk olacak.

Okumaya devam et

İris Gölü ve Karareis Barajı Tehdit Altında


Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Karaburun Kent Konseyi’nin 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçesiyle yapılan görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  tarafından reddedilmişti.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı 2018 yılında Bakanlık “olur”u ile onaylanmış ve İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ilan panosunda 21.05.2019 tarihinde duyurulmuştu.  Söz konusu planla ilgili olarak “uygulamaların yapılabileceği” kararının ironik yönü, Bakanlık kararının Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır.  Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup ilgili kurumların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

Okumaya devam et

Egeçep Bilim Kurulu Ziyareti

Egeçep yönetimi temsilcileriyle Gençlik Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda iletişimi güçlendirme, dayanışmayı artırma , İris Gölü, ÖÇKB ve Karaburun’un kalkınmasıyla ilgili ortak çalışma ve faaliyetler yürütme kararları alındı.

Karaburun doğasını koruma mücadelesinin yılmaz gönüllüsü, Sevgili İpar Buğra’nın aramızdan ayrılışının 3. Yılı. 24 Eylül’de, Karaburun’un toprağına ve rüzgarlarına karışalı beri Sevgiyle, Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz.. .

Küçükbahçe’de GES Projesi İle Büyük Bir Ekolojik Yıkım Gerçekleşiyor

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Karaburun Kent Konseyi’nin 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçesiyle yapılan görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  tarafından reddedilmişti.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı 2018 yılında Bakanlık “olur”u ile onaylanmış ve İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilan panosunda 21.05.2019 tarihinde duyurulmuştur.  Söz konusu planla ilgili olarak “uygulamaların yapılabileceği” kararının ironik yönü, Bakanlık Kararı’nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır.  Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup ilgili kurumların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

Okumaya devam et