Karaburun doğasını koruma mücadelesinin yılmaz gönüllüsü, Sevgili İpar Buğra’nın aramızdan ayrılışının 3. Yılı. 24 Eylül’de, Karaburun’un toprağına ve rüzgarlarına karışalı beri Sevgiyle, Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz..

Küçükbahçe’de GES Projesi İle Büyük Bir Ekolojik Yıkım Gerçekleşiyor

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Karaburun Kent Konseyi’nin 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçesiyle yapılan görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  tarafından reddedilmişti.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı 2018 yılında Bakanlık “olur”u ile onaylanmış ve İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilan panosunda 21.05.2019 tarihinde duyurulmuştur.  Söz konusu planla ilgili olarak “uygulamaların yapılabileceği” kararının ironik yönü, Bakanlık Kararı’nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır.  Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup ilgili kurumların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

Okumaya devam et

Karaburun, Dağlarına Yapılan Zulmü Anayasa Mahkemesi’ne Götürdü

Karaburun Yaylaköy’deki Karaburun RES Projesinin kapasite artışı ile ilgili Karaburun Yurttaş Davacılarının açtığı ve İzmir 3. İdare Mahkemesinin ÇED olumlu kararını iptal ettiği proje için, Danıştay 6. Dairesi’nin iptal kararını bozma ve davanın temyiz yolu kapatılmak suretiyle reddine karar vermesi üzerine, Karaburun Yurttaş Davacıları süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Karaburun Kent Konseyi; konuya ilişkin Karaburun İlçe Merkezi’nde yatırım talanını ve yaşananları basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar tarafından yapılan basın açıklamasında;

Okumaya devam et

Karaburun Yaylaköy’de RES Süreci Anayasa Mahkemesi’ne Götürüldü

 

Karaburun Yurttaş davacıları Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE( karar düzeltme yolunun kapalı olması) kararını, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

Karaburun Yaylaköy’deki “Karaburun RES” Projesi’nin kapasite artışı ile ilgili Karaburun Yurttaş davacılarının açtığı ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/491 Esas, 2019/1000 kararı ile ÇED Olumlu kararını iptal ettiği proje için, davalı TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile davalı yanında müdahil olan ve İstanbul’da ikamet eden bir avukat tarafından temsil edilen 13 “Yaylaköylünün” temyiz istemlerine Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE karar vermişti.

Danıştay’ın kararına karşı üst makama başvuru yolu kapalı olan davada  Danıştay, temyiz aşamasında yerel mahkemenin kararını bozarken aslında bilirkişi raporunu da kabul etmemiş, yeni bir bilirkişi incelemesi de istememişti. Temyiz sürecinde bir duruşma günü açıp tarafları bile dinlemeyen Danıştay, dava dosyasındaki davalı bakanlığın elinden çıkma belgeler ile yetinerek yerel mahkemenin kararını bozup davayı reddetmişti.

Okumaya devam et

Karaburun Yaylaköy’de “Karaburun RES” Projesi’nin ÇED Olumlu Kararını İptal Eden Mahkeme Kararı, Danıştay Tarafından Bozuldu

 

Karaburun Yaylaköy’deki “Karaburun RES” Projesi’nin kapasite artışı ile ilgili Karaburun Yurttaş davacılarının açtığı ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/491 Esas, 2019/1000 kararı ile ÇED Olumlu kararını iptal ettiği proje için, davalı TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile davalı yanında müdahil olan ve İstanbul’da ikamet eden bir avukat tarafından temsil edilen13 “Yaylaköylünün” temyiz istemlerine Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE karar verdi.

Danıştay 6. Dairesi bu kararı dosya üzerinden verirken, alt mahkemenin ÇED iptal kararına temel dayanak olan ve alanda yapılan oturumlu bilirkişi incelemesinde;  9 adet türbinin sakıncalarını ifade ederken kullanılan ve danıştay kararından alıntalıdığımız “türbinlerin konumlandırılacağı yerlerin boylu maki vejetasyonuna sahip olduğu, boylu maki vejetasyonunun hayvan türlerine önemli ölçüde besin ve barınma sağlaması açısından önem arz ettigi ve alanda az sayıda olduğu,” tespitini gördüğü halde görmezden gelip, hukuk devletinin çevre sağlığını koruma yükümlülüğünü çiğnemiştir.

Okumaya devam et