Küçükbahçe Mahallesi’nde Kara Ada ve Küçük Ada Arasına Yapılması Planlanan Kemal Balıkçılığa Ait Balık Çiftliği Projesinin ÇED Süreci SONLANDIRILDI.

Geçtiğimiz Mayıs ayında; hukuksal olarak tartışmalı Su Ürünleri Yetiştirme Potansiyel Alanları dışında kalan bir alanda kurulmak istenen Kemal Balıkçılık İhracat Ltd.Şti.’ne ait 900 ton/yıl kapasiteli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi Projesine izin veya ÇED Olumlu kararının verilmemesini ve bu Projenin iptal edilmesini talep ettiğimiz görüş ve itirazlarımızın yer aldığı Karaburun Kent Konseyi Yatırım Projeleri Çözümleme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporumuz 12 kuruma sunulmuştu. (Bkz; karaburunkentkonseyi.org) Okumaya devam et

BAŞKAN TUNÇ SOYER İLE GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞMEYİ ORGANİZE EDEN EGEÇEP YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. BAŞKAN SOYER’E SUNULAN DOSYAYA EGECEP BİLEŞENİ OLARAK KARABURUN YARIMADASININ CEVRE SORUNLARINI DA EKLEDİK. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE SAYIN SOYER İLE DAHA SIK GÖRÜŞMEYİ UMUYORUZ.

Karaburun Gençlik Meclisi ve Gençlik Merkezi’mizin Düzenlediği Müzik Dinletisini Karaburun/İskele’de Yaptık. Etkinlikte; Turhan Oğuzhan Atay, Göktuğ Şit, Erdem&Merve Yılmaz, Zeynep Serdar, Bi’Avuç ve Devi Atölye performanslarıyla geceye destek verdi, renk kattı. Gece’de, Gençlik Meclisi ve Merkezi’mizin broşürlerini dağıttık. Karaburun Gençlik Merkezimiz Ortak Evimiz, Karaburun’da Gençler Vardır, Gençlik Merkezi Gençlerindir, Barış, Birlik için Katılımı Çoğaltalım, İletişim içinde Olalım Mesajlarını Verdik. Etkinliğimize Destek Veren Herkese Sonsuz Teşekkürler.. #GENÇLERLEMÜZİKDİNLETİSİ #KARABURUNGENÇLİKMERKEZİ #KARABURUNGENÇLİKMECLİSİ

Mordoğan Res Projesi Kapasite Artışına Danıştay’da “Dur” dedi.


https://www.evrensel.net/haber/382950/mordogan-res-kapasite-artisi-projesine-bir-iptal-karari-da-danistaydan

http://www.egeninsesi.com/haber/253487-mordoganda-cevrecilerin-res-zaferihttp://www.egepostasi.com/haber/mordogan-da-cevrecilerin-res-zaferi/218489https://www.gazetemizmir.com/mordogan-da-cevrecilerin-res-zaferi/50607/http://www.sanalbasin.com/mordoganda-cevrecilerin-res-zaferi-31554821https://t24.com.tr/haber/danistay-karaburun-daki-ced-olumlu-kararini-iptal-etti,830594,

Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan Res” kapasite artışı projesi’nin çed olumlu kararını iptal eden mahkeme kararı, Danıştay Altıncı Dairesi’nce onandı

İzmirİli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Mahallesi mevkiinde Ayen Enerji A.S. tarafından yapılması planlanan “Mordoğan Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı 10,5 MWm (5 adet x 2,1MWm)” projesi ile ilgili olarak Çevre ve ŞehircilikBakanlığıÇevresel Etki Değerlendirmesiİzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce verilen 30/11/2016günlü, 4407 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptali istemiyle açılan davada, T.C Çevre Şehircilik Bakanlığı  ve davaya müdahil olan Ayen Enerji A.Ş dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 6. İdare Mahkemesince verilen 24/11/2017 tarih ve E:2016/1757, K:2017/1903 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulmasını istemişti.

Okumaya devam et

Hayalciler 3.Sezon Karaburun çocukları için eglenceli oyunlar , müzik,ritim çalışmaları, drama,oyunculuk, sihirbazlık atölyesi 5-12 Temmuz 2019 Karaburun Gençlik Merkezinde Başlıyor… 08-14 yaş grubuna seslenen programa kayıt ve bilgi için Karaburun Gençlik Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz. 🌈🌈🌈🌈 🎊🎊🎊🎊🎊 #HAYALCİLER #ERDALTOSUNANISINA #KARABURUNGENCLIKMERKEZİ #KARABURUNKENTKONSEYİ

Kent Konseyi 8. Genel Kurul’u Yapıldı.

Kent Konseyi yönetmeliğine göre yerel seçimlerden  sonra üç ay içinde yapılması gereken toplantı çağrısı Karaburun Belediyesi tarafından yapıldı.

Toplantı açılışı Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici tarafından yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yaptı. Divan seçiminin ardından oluşan divan (Divan Başkanı, Celal Umut Benlioğlu, Hale Açıkalın Kocadere, Zerrin Özirs Öztan)  gündemi paylaştı. Gündem gereğince Genel Sekreter Çiğdem Akçura tarafından 2018-2019 faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan adayı seçiminde Karaburun Belediyesi Goncagül Karaağaç Ekici’yi önerdi. Aday tanıtım konuşmasının ardından seçime geçildi. Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici tekrar Başkan seçildi. Yürütme Kurulu seçiminde Divan’a 2 liste sunuldu. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından ortak liste oluşturuldu. Oluşturulan YK listesi delegelerin oylarına sunuldu. 25 kişi YK’na ( Hüseyin Altın, Av. Murat Kürşad Yıldırım, Nale Açıkalın Kocadere, Pamir Teker, Çiğdem Akçura, Nesrin Durmuş, Devrim Keve, Şule Baylan, Dilek Zeybek, Hediye İdaji, Dr. Gamze Şenergil Ulaş, Kadriye Özaydın Gültekin (Kadın Meclisi), Meltem Güme (Gençlik Meclisi), Şaban Ok (Muhtarlar Meclisi), Yıldız Sedef, Bijen Bilgin, Engin Öder, Celal Umut Benlioğlu, Sevinç Yapıcı, Zuhal Sütçü, Mustafa Özer, Nuryüz Davgana, Tuygun Serdar,  Meftun Bulunmaz, Jale Buldanlıoğlu) seçildi. Toplantı dilek ve temennilerin ardından kapandı.

Karaburun için yeni dönemde daha çok üretim, daha çok başarı diliyoruz.